Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Hành chính: Chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phòng trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022
Đó là lời kêu gọi của Đại hội Chi bộ hành chính Sở Văn hóa và Thể thao vừa được diễn ra vào sáng ngày 27/12/2019 tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện Chi bộ trực thuộc và 31 đảng viên tham dự

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
(Đoàn Chủ tịch Đại hội) phát biểu điều hành Đại hội

Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ hành chính đã lãnh đạo, hoàn thành về cơ bản các chương trình, kế hoạch, công tác đề ra. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam phát triển đáp ứng theo yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các họat động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật nhân dịp Tết Nguyên đán; Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo; Phối hợp tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI. Chủ động xây dựng các quy chế, đề án, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành văn hóa. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với nhiều phong trào đạt kết quả quan trọng. Qua đó phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia. Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020" đã tạo ra một bước chuyển biến rõ nét về chất lượng phong trào TDTT tỉnh nhà.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao các nội dung trong báo cáo đã trình tại Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022. Đặc biệt là những ý kiến đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2022 tập trung đề xuất các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Chi bộ nòng cốt của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao.

Đại hội đã đưa ra mục tiêu tổng quát là:  Xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ trên tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao.

Đây là mục tiêu được xác định trên cơ sở đánh giá quá trình lãnh đạo của Chi bộ trong thời gian qua, những dự báo tình hình thuận lợi và khó khăn chung của tỉnh và của Ngành, thực hiện mục tiêu trên nhằm góp phần cùng các Chi bộ trực thuộc phấn đấu đưa toàn Ngành Văn hóa và Thể thao ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Đình Trung - Bí Thư Đảng ủy Sở VHTT tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành chi bộ khóa VI - Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại đại hội đã dân chủ giới thiệu, sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính kế thừa và phát triển, đồng chí Huỳnh Đức Dũng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Công Sơn, Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Bí thư kêu gọi toàn thể Đảng viên của Chi bộ hành chính, dù ở vị trí công tác nào đều phải tích cực nghiên cứu, gương mẫu, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phấu đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ đề ra.

Chi bộ Hành chính: Chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phòng trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

 

                                                                               Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464244
Số người đang truy cập: 5