Đảng - Đoàn thể

Chi bộ hành chính Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Chiều ngày 07/02/2018 , Chi bộ hành chính thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là Hoàng Thị Bích và Phạm Việt Thắng. Tới dự lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chi ủy Chi bộ cùng các đồng chí trong Chi bộ hành chính

Hai đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ tại buổi Lễ 

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng…

Tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới Đ/c Phan Thanh Sang – Bí thư Chi bộ Hành chính đã trao quyết định của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về kết nạp quần chúng ưu tú Hoàng Thị Bích và Phạm Việt Thắng vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đ/c Phan Thanh Sang – Bí thư Chi bộ Hành chính trao Quyết định của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh
về kết nạp quần chúng ưu tú Hoàng Thị Bích và Phạm Việt Thắng

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị, đồng chí Bí thư Chi bộ Hành chính chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn hai đồng chí đảng viên mới tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ Hành chính trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Phan Thanh Sang - Bí Thư chi bộ Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới
và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị

Nhân dịp này, Chi bộ Hành chính cũng đã công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức cho hai đảng viên dự bị Lê Thị Lý và Vũ Thị Hường.

Đ/c Phan Thanh Sang - Bí Thư chi bộ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức
cho đảng viên dự bị Lê Thị Lý và Vũ Thị Hường.

Công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng, được Chi bộ đẩy mạnh trong những năm qua, đã và đang mang lại hiệu quả cao trong việc phát huy khối đoàn kết của toàn đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ hành chính nhiệm kỳ (2017-2020).

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21453199
Số người đang truy cập: 8