Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
Sáng ngày 22/6/2022, Chi bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và xây dựng mục tiêu, phương hướng cho hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra

Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Đức Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội; cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí Thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở: Chi bộ Trung tâm VHNT tỉnh, Chi bộ Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh, Chi bộ Trung Tâm HL&TĐTDTT tỉnh, Chi bộ Bảo Tàng tỉnh. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện đông đủ của đại diện các tổ chức đoàn thể trong đơn vị: Đại diện CĐCS, BCH Chi đoàn thanh niên và 15 đảng viên của Chi bộ Thư viện tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Minh Thế – Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Thế Vinh – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá một cách khách quan, trung thực, không thổi phồng thành tích, ưu điểm cũng như không né tránh những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra các nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm để từ đó định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất cho nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã tiến hành thảo luận và các đảng viên đã thực sự phát huy vai trò tiên phong của mình thông qua việc đóng góp rất nhiều ý kiến thiết thực cho Đại hội, các ý kiến rất rõ ràng và thẳng thắn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề xuất một số nội dung cần thiết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như công tác chuyển đổi số, công tác phát triển văn hóa đọc và đặc biệt là công tác tổ chức nhân sự của đơn vị trong giai đoạn tới…

Đ/c Huỳnh Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Huỳnh Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ cũng như Thư viện tỉnh đã đạt được trong những năm qua đặc biệt là thực hiện đề án phát triển Văn hóa đọc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được đó, phải tìm ra các giải pháp hữu hiệu để đưa phong trào văn hóa đọc phát triển toàn diện và đặc biệt là phải quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBVC trong đơn vị trong điều kiện có thể, có như vậy, mới tạo động lực phát huy hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Trên cơ sở các quy định về hướng dẫn tổ chức Đại hội, Đại hội đã sáng suốt chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn đề bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Vinh được Đại hội tín nhiệm và tiếp tục bầu giữ chức Bí Thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đ/c: Huỳnh Đức Dũng – Phó bí Thư Đảng ủy Sở VHTT tặng hoa chúc mừng
Ban Chi ủy Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thay mặt BCH Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Thế Vinh phát biểu trước Đại hội: Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Quang Sơn
Thư viện tỉnh 

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946001
Số người đang truy cập: 6