Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW
Chiều ngày 15/3/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và 200 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của 7 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ths. Hà Trung Thành – GĐ trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ - Học viện cán bộ TP.HCM

Tại Hội Nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã được thạc sỹ Hà Trung Thành – Giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ - Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với nhiều nội dung bổ ích về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là phong cách dân chủ quần chúng, khoa học, nêu gương với tấm gương gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Từ đó đã nêu lên một số biểu hiện về phong cách làm việc không hiệu quả hiện nay như coi thường tính đảng, tính nguyên tắc trong trong công việc, kiểu làm việc "cá nhân phụ trách, tập thể chịu trách nhiệm", làm việc theo kinh nghiệm, cảm tính, thói quen, tùy tiện…

Đ/c Phạm Diêm, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UB tra Đảng ủy, quán triệt CB đảng viên, CC,VC viết bài thu hoạch 

Hội nghị đã được quán triệt các Nghị quyết của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII mà trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ đó giúp cho các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện các đề án sáp nhập và nâng cao hiệu quả làm việc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  

 Qua hội nghị giúp cho các đảng viên nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc công việc chuyên môn; xây dựng phong cách người cán bộ đảng viên trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21462763
Số người đang truy cập: 88