Đảng - Đoàn thể

ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG BẢY KHÓA XII
Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU.SVHTT ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII – Ban chấp hànhTrung ương Khoá XII.

Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hoá và Thể thao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Văn hoá và Thể thao (trừ các đồng chí đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức).

Báo cáo viên Nguyễn Quang Phi -Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Phi – Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, báo cáo viên của tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TWvề  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức sai lệch, tạo sự nhất trí, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự Hội nghị

Sau khi học tập, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc 07 Chi bộ, đơn vị trực thuộc viết bài thu hoạch nộp về Đảng ủy Sở trước ngày 06/8/2018.

Tin, ảnh: Ngô Loan


Văn Bản Mới

 • 548/CĐ-TTg (19.05.2019)
  Công điện của Thủ tướng Về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy .
 • 1107/QĐ-UBND (06.05.2019)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực...
 • 787/QĐ-UBND (28.03.2019)
  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa...
 • 442/QĐ-UBND (01.03.2019)
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực...
 • 302/QĐ-UBND (14.02.2019)
  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6585572
Số người đang truy cập: 19