Đào tạo - Bồi dưỡng

Thư viện | 20-09-2022
Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách: Từ truyền thống đến hiện đại” của ngành Thư viện tỉnh BR-VT - Năm 2022, nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Thư viện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách từ truyền thống đến hiện đại cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh
Đào tạo - Bồi dưỡng | 11-08-2022
Thực hiện Kế hoạch Số 42/KH.GDQP&AN ngày 15/04/2022 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) về tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninhcho cán bộ đối tượng 3 theo Thông tư Số 172/2020/TT-BQP, đối tượng 3 theo Thông tư Số 24/2014/TT-BQP và cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 3 theo Hướng dẫn Số 175/HD.HĐ.GDQP&AN năm 2022, từ ngày 26/07/2022 đến ngày 10/08/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh BR-VT đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng đối tượng 3 năm 2022 (Lớp thứ ba theo Kế hoạch) tại Trung đoàn Minh Đạm.
Thể dục thể thao | 18-07-2022
Thực hiện Kế hoạch số 01/2022/ĐT-HTKD ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng và đào tạo trọng tài Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần I năm 2022
Đào tạo - Bồi dưỡng | 14-07-2022
Thể dục thể thao | 27-12-2021
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp năm 2021, Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần IX năm 2022. Phấn đấu đạt 100% cấp xã, phường, thị trấn, cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh tổ chức thành công Đại hội TDTT theo kế hoạch.
Hoạt động của Sở VHTT | 23-12-2021
Sau 35 năm đổi mới và phát triển, nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hóa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những thành tựu nổi bật là nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới của xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Văn hóa trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả, tích cực hơn. Nhiều di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể đã được nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng để bảo tồn và phát huy giá trị, đặc biệt là 27 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là "di sản văn hóa thế giới" … Đây là một tài sản vô cùng quý báu do Tổ tiên, Cha ông ta mấy nghìn năm để lại, không phải nơi nào cũng có được, dân tộc nào cũng có được.
Thể dục thể thao | 13-12-2021
Thực hiện Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo đề án, chương trình của Trung ương, của Tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021.
Hiển thị 1 - 15 of 49 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24207289
Số người đang truy cập: 5