Đào tạo - Bồi dưỡng

Hội nghị tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày 03/12/2021, tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.

Tham dự Hội nghị có 63 điểm cầu tỉnh thành cả nước, cán bộ pháp chế của các cơ quan, đơn vị Hành chính nhà nước phụ trách thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn 

Tại Hội nghị, nghe báo cáo viên báo cáo tổng kết thống kê công tác thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sau 01 năm triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng khai thác hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020. Đồng thời hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo trên hệ thống đối với 06 báo cáo: (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; (3) Về tổ chức các cuộc họp; (4) Kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; (5) Kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo; (6) Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công báo.Từ đó lấy ý kiến của các thành viên tham gia đưa ra các giải pháp thiết yếu, hữu dụng, thực tế để nhanh chóng đưa Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 vào thực tiễn áp dụng ngày càng hiệu quả hơn./.

Huyền Trang
(Sở VHTT)

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23485750
Số người đang truy cập: 6