Văn hóa - Di sản

Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SVHTT ngày 10/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh năm 2022

Nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, về xây dựng và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa; bảo đảm công tác đào tạo nguồn nhân lực trong ngành di sản văn hóa phải gắn với nhu cầu phát triển chung của ngành và nhu cầu xã hội; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng trong hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác di sản văn hóa từ cấp huyện đến cấp xã và chủ sở hữu, người trực tiếp trông coi di tích; nâng cao ý thức và trách nhiệm của đối tượng được bồi dưỡng trong quản lý di tích, hành nghề tu bổ di tích theo đúng quy định của pháp luật; cập nhật những kiến thức cần thiết đáp ứng việc quản lý và bảo tồn di sản văn hóa trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc khoa học, quy trình, kỹ năng cơ bản và bài học kinh nghiệm để hành nghề tu bổ di tích của các đơn vị tư vấn; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành DSVH trong tình hình mới.

Ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Giám đốc Sở VHTT phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Sáng ngày 11/10/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ "Công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích" năm 2022 tại Hội trường C, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Tham dự Lễ khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn, giảng viên trường ĐH Văn hóa TP.HCM; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao: Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở VH&TT; Ông Trần Công Sơn – Trưởng phòng QLVH&DSVH – phó Ban Tổ chức lớp học; Ông Trần Anh Thiện – Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở VH&TT, lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố và đặc biệt là sự có mặt của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Văn hóa và Thể thao, chủ sở hữu các di tích và kỹ sư công tác tại Ban Quản lý dự án Đấu tư và Xây dựng các huyện, thị xã, thành phố đang tham gia thi công, giám sát các công trình tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp cận những chuyên đề mang tính khái quát, chuyên sâu sẽ trang bị kiến thức bổ ích cho học viên; các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất, dễ hiểu, phù hợp và lồng ghép tình hình thực tế trong công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích của cả nước nói chung và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, tạo điều kiện cho học viên được tham quan, thực hành quy trình và kỹ năng cơ bản trong hoạt động tu bổ di tích.

                                                                                      Tin, ảnh: Ngô Loan


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27346265
Số người đang truy cập: 256