Văn hóa

Khai mạc Lớp tập huấn “Kiến thức Quản lý Thư viện Điện tử” Thuộc Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Ngày 21/11/2022, tại Hội trường Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), ngành Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kiến thức Quản lý Thư viện Điện tử” thuộc Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR – VT năm 2022

Dự khai mạc có ông Trần Công Sơn – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR – VT; ông Nguyễn Ngọc Trung – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR – VT; ông Trần Minh Thế - Giám đốc Thư viện tỉnh BR -VT; ông Huỳnh Tới và ông Lương Thanh Tuyến - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT; TS Huỳnh Mẫn Đạt, Giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và 160 học viên là cán bộ Thư viện ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo, cán bộ Thư viện tỉnh BR-VT, cán bộThư viện cấp huyện và Thư viện cấp xã, Thư viện chuyên ngành, Thư viện trường học, phòng đọc cơ quan, đơn vị… 

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh Thế - Giám đốc Thư viện tỉnh BR – VT đã khẳng định "Để xây dựng Thư viện Điện tử, Thư viện Số, ngoài việc xây dựng một nền tảng công nghệ dựa trên cơ sở Thư viện chuẩn mực. Thì công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người làm công tác Thư viện cũng rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao năng suất hoạt động của Thư viện nhờ vào tính hỗ trợ tích cực của công tác quản lý; đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ Thư viện - Thông tin; mở rộng khả năng chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và nâng cao vai trò, vị trí của Thư viện, những thay đổi hay cải tiến trong Thư viện đều phải tính đến nhu cầu và sự thuận lợi cho bạn đọc".

Ông Trần Minh Thế - Giám đốc Thư viện tỉnh BR – VT phát biểu khai mạc

Tổ chức Lớp Tập huấn "Kiến thức Quản lý Thư viện Điện tử" là giải pháp thiết thực nhất để xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh BR- VT, nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ Thông tin –Thư viện cho những người làm công tác Thư viện trên địa bàn tỉnh BR-VT, góp phần xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc có hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Quang cảnh Lớp Tập huấn "Kiến thức Quản lý Thư viện Điện tử" 

Lớp Tập huấn diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 21 đến ngày 26/11/2022 với các nội dung chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về Thư viện Điện tử, xu hướng phát triển và cách thức quản lý;

Chuyên đề 2: Ứng dụng các giải pháp công nghệ, liên thông hệ thống trong hoạt động Thông tin - Thư viện;

Chuyên đề 3: Hướng dẫn Kỹ thuật Chuyển đổi Số và Kỹ năng Quản lý Thư viện Điện tử trong thời đại Công nghệ Số.

Qua Lớp Tập huấn lần này, học viên được cập nhật thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn.

Nguyễn Loan
Thư viện tỉnh

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27352346
Số người đang truy cập: 259