Thư viện

Khai mạc Lớp Tập huấn "Kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách: Từ truyền thống đến hiện đại” của ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Năm 2022
Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách: Từ truyền thống đến hiện đại” của ngành Thư viện tỉnh BR-VT - Năm 2022, nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Thư viện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách từ truyền thống đến hiện đại cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh

Tham dự lớp tập huấn có 46 học viên là cán bộ Thư viện của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo, phụ trách thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, thư viện chuyên ngành, thư viện trường học, phòng đọc cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VTTham dự lớp tập huấn có 46 học viên là cán bộ Thư viện của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo, phụ trách thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, thư viện chuyên ngành, thư viện trường học, phòng đọc cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Quang cảnh Lớp Tập huấn  tại Hội trường Thư viện tỉnh

          Lớp Tập huấn này phổ biến và cập nhật kiến thức về tổ chức sự kiện trong hoạt động Thư viện và kỹ năng tuyên truyền - giới thiệu sách báo và các sản phẩm dịch vụ thông tin, thực hành kỹ năng tuyên truyền - giới thiệu sách báo và các sản phẩm dịch vụ thông tin, áp dụng kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu trực quan vào công tác tuyên truyền - giới thiệu sách báo, kỹ năng tuyên truyền - giới thiệu sách báo và dàn dựng chương trình tham gia các cuộc thi và liên hoan tuyên truyền về giới thiệu sách.

Tiến sĩ Huỳnh Mẫn Đạt – Giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh giảng dạy chuyên đề 1

Phát biểu khai mạc Lớp Tập huấn, ông Trần Minh Thế - Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT cho rằng, qua lớp tập huấn này, cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh BR-VT sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức cho bạn đọc, làm tốt chức năng gìn giữ và phát triển văn hóa đọc của tỉnh nhà, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh đã giao cho ngành Thư viện với mục tiêu xây dựng quê hương BR-VT ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Hi vọng qua lớp tập huấn này, những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh BR-VT có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau về tổ chức hoạt động thư viện, về công tác tuyên truyền, giới thiệu sách từ truyền thống đến hiện đại để thu hút đông đảo bạn đọc biết đến thư viện nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành thói quen và xây dựng hoạt động đọc trong cộng đồng.

Bùi Thị Chung
Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27345100
Số người đang truy cập: 320