Đào tạo - Bồi dưỡng

Tham gia Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2022
Thực hiện Kế hoạch Số 42/KH.GDQP&AN ngày 15/04/2022 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) về tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninhcho cán bộ đối tượng 3 theo Thông tư Số 172/2020/TT-BQP, đối tượng 3 theo Thông tư Số 24/2014/TT-BQP và cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 3 theo Hướng dẫn Số 175/HD.HĐ.GDQP&AN năm 2022, từ ngày 26/07/2022 đến ngày 10/08/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh BR-VT đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng đối tượng 3 năm 2022 (Lớp thứ ba theo Kế hoạch) tại Trung đoàn Minh Đạm.

 Tham gia khóa học có 123 học viên thuộc đối tượng 3 đến từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh BR-VT, bao gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các Sở, ban, ngành…

 Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới; đặc biệt nhận diện được Chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới, thường xuyên chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, hiểu rõ các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" rất nguy hiểm; xác định rõ phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến "không khói súng" nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Lớp Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng đối tượng 3 năm 2022, ngành Văn hóa và Thể thao có 4 học viên tham gia, đối tượng là các lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao; Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo; Thư viện tỉnh. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ quan trọng, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành, đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành Nhà nước về quốc phòng, an ninh trên từng cương vị công tác.

Huỳnh Ngọc Phúc Lâm
Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27351171
Số người đang truy cập: 199