Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng
Văn hóa | 24-11-2022
Ngày 21/11/2022, tại Hội trường Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), ngành Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kiến thức Quản lý Thư viện Điện tử” thuộc Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR – VT năm 2022
Văn hóa - Di sản | 11-10-2022
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SVHTT ngày 10/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh năm 2022
Thư viện | 20-09-2022
Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách: Từ truyền thống đến hiện đại” của ngành Thư viện tỉnh BR-VT - Năm 2022, nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Thư viện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu sách từ truyền thống đến hiện đại cho cán bộ thư viện trên địa bàn tỉnh
Đào tạo - Bồi dưỡng | 11-08-2022
Thực hiện Kế hoạch Số 42/KH.GDQP&AN ngày 15/04/2022 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) về tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninhcho cán bộ đối tượng 3 theo Thông tư Số 172/2020/TT-BQP, đối tượng 3 theo Thông tư Số 24/2014/TT-BQP và cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 3 theo Hướng dẫn Số 175/HD.HĐ.GDQP&AN năm 2022, từ ngày 26/07/2022 đến ngày 10/08/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh BR-VT đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng đối tượng 3 năm 2022 (Lớp thứ ba theo Kế hoạch) tại Trung đoàn Minh Đạm.
Thể dục thể thao | 18-07-2022
Thực hiện Kế hoạch số 01/2022/ĐT-HTKD ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng và đào tạo trọng tài Taekwondo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần I năm 2022
Đào tạo - Bồi dưỡng | 14-07-2022
Thể dục thể thao | 27-12-2021
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp năm 2021, Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần IX năm 2022. Phấn đấu đạt 100% cấp xã, phường, thị trấn, cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh tổ chức thành công Đại hội TDTT theo kế hoạch.
Hiển thị 1 - 15 of 51 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946007
Số người đang truy cập: 7