Văn hóa

Hơn 1.000 em học sinh tham gia Hội sách và Hướng dẫn kỹ năng đọc - Năm 2022
Sáng ngày 26/9, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với Trường Trung học cơ sở (THCS) Phan Chu Trinh (Thị xã Phú Mỹ) tổ chức Hội sách và Hướng dẫn kỹ năng đọc - Năm 2022 cho hơn 1.000 em học sinh của trường. Tham dự chương trình có ông Hoàng Hữu Công - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh và Diễn giả - Thầy Nguyễn Hồng Phong - Chuyên gia Đào tạo kỹ năng sống - Công ty Giáo dục Nhân Cách Việt

Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp của sách báo, hướng dẫn phương pháp và kỹ năng đọc sách hiệu quả từ đó xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng; khuyến khích tất cả người dân, đặc biệt là các em học sinh ở các lứa tuổi thanh thiếu niên đọc sách, vận dụng vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong xã hội, tạo điều kiện để người dân học tập suốt đời. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ, đổi mới cách thức, phương pháp phục vụ bạn đọc.

ọc sách như: Sáu (6) cấp độ nhận thức, Tam bảo thành công, Những kỹ năng cần thiết, Phương pháp đọc sách (Trước đọc, Trong đọc, Sau đọc) và Bí quyết đọc sách 2.000 từ/ trên phút.

Sau phần này, các em rút ra được bài học đó là: Nếu các bạn đọc sách thường xuyên và có phương pháp khoa học thì các bạn sẽ:

- Mở rộng và đào sâu những tri thức đã lĩnh hội được, tiếp cận được với sự phát triển của khoa học và nghề nghiệp tương lai.

- Bồi dưỡng tư duy lôgic, phương pháp làm việc khoa học và nhất là tư duy sáng tạo trong hoạt động chuyên môn của mình.

- Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, hứng thú học tập, nghiên cứu và thái độ đúng đắn với thế giới xung quanh cũng như với bản thân mình.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Phần 2. Thực hành đọc sách

Từ những quyển sách được Thư viện tỉnh chuẩn bị, các em áp dụng những phương pháp và kỹ năng đọc sách vừa được Diễn giả hướng dẫn để có thể trình bày tóm tắt nội dung và rút ra những bài học cho bản thân. Hoạt động đọc sách giờ đây không còn là hoạt động nhàm chán nữa mà thay vào đó là hoạt động tạo được không khí vui tươi hào hứng cho các em.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là nhà trường là nền tảng để xây dựng thành công xã hội học tập. Cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, Thư viện tỉnh BR-VT đang nỗ lực triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua những chương trình Hội sách và Hướng dẫn kỹ năng đọc, Thư viện tỉnh hy vọng rằng sẽ giúp cho các em học sinh yêu thích sách hơn, có thêm nhiều phương pháp và kỹ năng đọc nói chung và đọc sách nói riêng, giúp các em tiếp cận quá trình đọc sách nhanh hơn, thú vị và thành công hơn trong học tập cũng như cuộc sống.

Kim Yến
Thư viện tỉnh

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc BRVT