Văn hóa

Sách và tủ sách đến với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Sáng ngày 19/01/2022, ngành Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT tổ chức Lễ bàn giao Sách và tủ sách thuộc Đề án Phát triển văn hoá đọc tỉnh BR-VT

Hai đơn vị ghi hình lưu niệm

Lễ bàn giao có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT, bà Nguyễn Thị Phong Thái – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao, ông Huỳnh Tới – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT.

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT có sự hiện diện của Đại tá Trương Huy Bình – Chủ nhiệm Chính trị, Thượng tá Nguyễn Trọng Trung – Trợ lý tuyên huấn – Phòng Chính trị cùng với các cán bộ chiến sĩ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Lễ bàn giao

Tại Lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT đã giao 8 tủ sách và 762 bản sách với tổng trị giá gần 140 triệu đồng cho các đơn vị: Đại đội PB38 Bộ CHQS tỉnh BR-VT, Đại đội PPK7 Ban CHQS huyện Côn Đảo, Đại đội PB8 Ban CHQS huyện Côn Đảo, Đại đội PB36 Ban CHQS TP. Vũng Tàu, Đại đội PB34 Bộ CHQS tỉnhBR-VT, Đại đội PB10 Ban CHQS huyện Côn Đảo, Đại đội PB9 Ban CHQS huyện Côn Đảo, Đại đội Kho 899 Ban CHQS huyện Côn Đảo

Bàn giao Tủ sách cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT

Là một trong 14 cơ quan, đơn vị được cấp mới tủ sách và sách phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Trương Huy Bình – Chủ nhiệm Chính trị thay mặt Bộ CHQS tỉnh BR-VT gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngành Văn hoá và Thể thao, Thư viện tỉnh BR-VT

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng làm cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Đề án trong tỉnh BR-VT nói chung, trong lực lượng vũ trang nói riêng, là góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ…làm cho "Văn hóa đọc" trở thành nhu cầu thiết yếu, khơi dậy đam mê, nâng cao nội lực, trình độ tri thức của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; duy trì các thiết chế văn hóa hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh BR-VT yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Đề án, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục làm cho "Văn hóa đọc" khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nói chung, khơi dậy niềm đam mê, phong trào đọc sách cho bộ đội nói riêng, lôi cuốn mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thể hiện niềm đam mê với sách, góp phần rèn luyện thói quen - nâng cao kĩ năng tự đọc - tự học, qua đó lan tỏa rộng khắp phong trào đọc sách, tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần phát triển Văn hóa đọc của Việt Nam

Với vốn tài liệu được bàn giao ban đầu, hy vọng đây sẽ là cơ sở nền tảng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT phát triển văn hóa đọc và từng bước đa dạng nguồn tài liệu từ đó xây dựng "Văn hóa đọc" trong nếp sống sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ.

Hồng Thương
Thư viện tỉnh

 

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc BRVT