Kết quả đấu thầu

Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vũ khí thể thao
Quyết định số 154/QĐ-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Chánh Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 
 1. Thông tin chung:
 2. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao.

-       Địa chỉ: Số 36, Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

-       Điện thoại: 04.37472534                     Fax: 04.37331198

 1. Tên dự án: Cung cấp vũ khí thể thao.
 2. Nội dung chính và kết quả lựa chọn nhà thầu:
 3. Tên gói thầu: Cung cấp vũ khí thể thao.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 5. Quyết định số 154/QĐ-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Chánh Văn phòng Tổng Cục Thể dục Thể thao về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
 6. Tên nhà thầu trúng thầu:Liên danh Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng và công ty và công ty cổ phần Sao Việt Hà.

-       Nhà thầu đứng đầu Liên Danh: Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng

-       Nhà thầu Liên danh: Công ty cổ phần Sao Việt Hà

 1. Giá trị trúng thầu: 43.648.000.000 đồng
 2. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2016.

Văn Bản Mới

 • 2256/QĐ-SVHTT (22.08.2018)
  Quyết định Quy định mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động...
 • 23/2018/QĐ-UBND (14.08.2018)
  Quyết định Quy định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp...
 • 18/2018/QĐ-UBND (15.06.2018)
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di...
 • 09/2018/QĐ-UBND (17.04.2018)
  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận,xử lý phản ánh, kiến nghị của...
 • 08/2018/QĐ-UBND (17.04.2018)
  Quyết định ban hành QUy chế phối hợp, công bố, công khai, rà soát...

Thư viện Video

Thời sự (Trích xuất từ BRT)

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số liệu thống kê

Phổ biến pháp luật

 

Góp ý - Hiến kế

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1769600
Số người đang truy cập: 13