Gia đình

Kiểm tra công tác gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Từ ngày 25/9 đến ngày 13/11/2018, Đoàn kiểm tra công tác gia đình tỉnh do ông Phạm Hoàng Long - Phó trưởng phòng XDNSVH&GĐ làm Trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 tại các huyện, thị, thành phố và 07 xã điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ; xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; xã Tóc Tiên, thị xã phú Mỹ; xã Bình Giã, huyện Chậu Đức; xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc; UBND phường Phức Hưng, thành phố Bà Rịa và UBND phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Đây là hoạt kiểm tra thường niên nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 cũng như hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo công tác gia đình của các địa phương. Từ đó kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đoàn kiểm tra công tác gia đình làm việc với Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Kết quả kiểm tra cho thấy: Các địa phương đều quan tâm xây dựng và  triển khai kế hoạch công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 với nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện trên nhiều phương tiện khác nhau, nội dung và hình thức phong phú; những văn bản chỉ đạo của cấp trên được triển khai tương đối đầy đủ, kịp thời; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và ngày Quốc tế Hạnh phúc; các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp tốt trong việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình…Chính vì vậy, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tại các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, số vụ bạo lực gia đình năm 2018 nhìn chung giảm so với những năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định như cán bộ làm công tác gia đình  chủ yếu kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách, khối lượng công việc lớn, nhân sự thường xuyên thay đổi; kinh phí cho công tác gia đình hiện nay còn thấp và chủ yếu chi theo từng vụ, việc cụ thể nên ít nhiều còn bị động, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình của các địa phương.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ

Cũng nhân dịp này, Đoàn kiểm tra hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí công tác gia đình năm 2019; việc sơ kết các chương trình, đề án và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình để các địa phương kịp thời cập nhật và triển khai thực hiện.    

                                                                                                                                                                                                          Lều Út


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458795
Số người đang truy cập: 94