Gia đình

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2018
Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2018, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh kiểm tra tại huyện Côn Đảo. Đây là hoạt động của Ban chỉ đạo hàng năm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2018. Kiểm tra, nắm kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình của Trung ương và của tỉnh; rà soát các chỉ tiêu thực hiện trong năm, qua đó, đánh giá tình hình, kết quả, hiệu quả về công tác gia đình tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo công tác gia đình do Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chủ trì. Làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh, có Bà Lê Thị Thu Thảo- Trưởng Phòng văn hóa và thông tin - Phó ban chỉ đạo và thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Côn Đảo

Ông Phạm Hoàng Long- Phó trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình -
Sở Văn hóa và Thể thao, phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Qua báo cáo của địa phương cho thấy năm 2018, công tác gia đình của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Thường trực Ban chỉ đạo của huyện đã triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh như về Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam đến năm 2020, công tác tuyên truyền về hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bao lực gia đình. Hoạt động lồng ghép, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, công tác phối hợp liên ngành đã có nhiều kết quả. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ bạo lực gia đình; có 2 câu lạc bộ gia đình văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội đã hoạt động tốt, thu hút nhân dân tham gia góp phần ngăn ngừa không để tình trạng bạo lực gia đình xảy ra.

Tuy nhiên, trong công tác gia đình huyện Côn Đảo còn những khó khăn, chủ yếu tập trung ở công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các văn bản thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình còn chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới. Nội dung hoạt động phối hợp nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam chưa phong phú, đa dạng. Cán bộ làm công tác gia đình của huyện thay đổi chưa nắm bắt kịp thời văn bản chỉ đạo nên triển khai hoạt động còn lúng túng.

Ông Phạm Hoàng Long - Đại diện cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình, đề nghị Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Côn Đảo cần quan tâm đánh giá sâu sát hoạt động của địa phương trong đó cần có số liệu, chỉ tiêu đánh giá cụ thể theo biểu mẫu đính kèm báo cáo qua đó nhìn nhận kết quả đạt được, những hạn chế để có giải pháp khắc phục. Về công tác tuyên truyền đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm và kinh phí thực hiện để đảm bảo phát huy các hình thức tuyên truyền như Hội nghị, tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền lưu động, hội thi, hội diễn và tuyên truyền trên các phương tin đại chúng của địa phương. Để làm tốt công tác gia đình của địa phương, Ban chỉ đạo huyện bám sát chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tham mưu, hàng năm xây dựng kế hoạch, kinh phí trình UBND huyện phê duyệt đồng thời phải có sự phối hợp thực hiện giữa các thành viên Ban chỉ đạo.   

 

Tin, ảnh: Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458448
Số người đang truy cập: 88