Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
Dự thảo Tờ trình việc đề nghị ban hành Quyết định Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn công đức tại các di tích do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh BR-VT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 21/02/2020
Số lượt xem: 29
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Nội dung xem chi tiết tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Tờ trình việc đề nghị ban hành Quyết định Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn công đức tại các di tích do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh BR-VT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha