Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của tỉnh BR-VT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 19/02/2021
Số lượt xem: 54
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Nội dung xem chi tiết tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của tỉnh BR-VT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha