Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh BR-VT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/12/2021
Số lượt xem: 79
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Nội dung xem chi tiết tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh BR-VT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha