Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
Dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc năm 2022
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/12/2021
Số lượt xem: 100
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Nội dung xem chi tiết tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc năm 2022
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha