Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
QUY HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI ĐẾN NĂM 2025,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/02/2018
Số lượt xem: 424
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Xem nội dung chi tiết tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
QUY HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI ĐẾN NĂM 2025,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha