Dự Thảo Văn bản

Dự thảo
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc và quy định xử lý trách nhiệm đối với cấp trưởng và cấp phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan soạn thảo: Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 30/03/2018
Số lượt xem: 367
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Download nội dung Dự thảo tại đây

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc và quy định xử lý trách nhiệm đối với cấp trưởng và cấp phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha