Hoạt động của Sở VHTT

Giám sát việc tiêu hủy 30 máy trò chơi điện tử có thưởng và 50 tấm thảm trải bàn chia bài đã qua sử dụng
Sáng ngày 09/11/2022, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh thực hiện công tác giám sát việc tiêu hủy máy trò chơi điện tử, tấm thảm trải bàn chia bài đã qua sử dụng của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm theo thư mời số 05102022/LOG-HTP.

Kiểm tra các thông tin cụ thể số serial của máy trò chơi điện tử trước khi tiêu hủy

Thiết bị cần tiêu hủy gồm 30 máy trò chơi điện tử có thưởng và 50 tấm thảm trải bàn chia bài đã qua sử dụng. Cụ thể: 03 máy của nhà cung cấp ARISTOCRAT, 07 máy của nhà cung cấp ARUZE, 02 máy của nhà cung cấp LAXINO (HYDAKO), 10 máy của nhà cung cấp IGT, 08 máy của nhà cung cấp AINSWORTH, 03 tấm thảm trải bàn chia bài WPG MACAU.

Tiến hành việc tiêu hủy bộ vi mạch của các máy trò chơi điện tử có thưởng

Quá trình tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính. Đồng thời đảm bảo đúng quy trình, thủ tục tiêu hủy máy, thiết bị tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

 

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946087
Số người đang truy cập: 6