Hoạt động của Sở VHTT

Giám sát việc tiêu hủy, xử lý máy trò chơi điện tử
Sáng ngày 24/5/2019, tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt - địa chỉ khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã tham gia Đoàn giám sát việc tiêu hủy, xử lý máy trò chơi điện tử, thiết bị linh kiện của Công ty TNHH Du lịch Tân Mê Kông.

Kiểm tra các thông tin cụ thể của máy trước khi tiêu hủy

Quá trình xử lý tiêu hủy 02 bộ máy trò chơi điện tử, cụ thể: 01 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho 01 người chơi WMS Bluebird Video Slot G và 01 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho 12 người chơi Alfastreet R1SL Multi Player Machine (theo báo cáo của công ty tại văn bản số 07/2019/CV-TMK ngày 22/5/2019) được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về thành phần tham gia Đoàn Giám sát gồm: Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục thuế. Đồng thời đảm bảo đúng quy trình, thủ tục tiêu hủy máy, thiết bị tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 8309233
Số người đang truy cập: 27