Hoạt động của Sở VHTT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VĂN HÓA TOÀN QUỐC NĂM 2023
Bộ Văn hóa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) Hướng tới kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)

Mở đầu là Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chính luật với chủ đề "Giai điệu Tổ quốc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện diễn ra lúc 20 giờ, ngày 27/8 (phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1) tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

 Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc diễn ra sáng 28/8, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội và Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cùng tham dự có Trưởng các đơn vị sự nghiệp, các Phòng chuyên môn Sở, Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã thành phố.

Tại điểm cầu Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại hội nghị có nhiều tham luận về các mô hình văn hóa tiêu biểu của các tỉnh, thành phố như: mô hình "Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú; Mô hình "Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội" của tỉnh Ninh Bình; Mô hình "Phát triển Câu lạc bộ bảo tồn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh"; Mô hình "Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động thông qua các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất",…Tạo diễn đàn về trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 sẽ diễn ra chiều ngày 28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Theo đó có 78 tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự Hội nghị văn hóa toàn quốc có 4 đại biểu trong đó ông Trần Công Sơn, Giám đốc thư viện tỉnh được tuyên dương và khen thưởng tại Hội nghị này.

 Tiếp tục quán triệt các nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 20306 ; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 26213562
Số người đang truy cập: 7