Hoạt động của Sở VHTT

Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Dịch vụ công nhằm hạn chế việc tập trung, tiếp xúc nơi đông người trong mùa dịch bệnh

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCov) gây ra. Nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh. Sở Văn hóa và Thể thao tuyên truyền khuyến nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Văn hóa,Thể  thao chủ động tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trong việc đăng ký, giải quyết hồ sơ TTHC liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua địa chỉ: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh từ vi rút Corona gây ra.

 


Văn Bản Mới

 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...
 • 90/2020/NĐ-CP (13.08.2020)
  V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 16684834
Số người đang truy cập: 37