Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh phổ biến phim trên địa bàn tỉnh
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh, cụ thể về sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, nhân bản, tàng trữ phim và lưu chiểu, lưu trữ phim; đồng thời có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn những sản phẩm có nền tảng xấu, bạo lực, có nội dung phản cảm không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

Thực hiện Nghị định số 173/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động phổ biến phim, phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem theo Luật Điện ảnh năm 2006;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, các hồ sơ, tài liệu và giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở như: Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Danh sách các phim đã và đang được cơ sở trình chiếu (kèm Giấy phép phổ biến phim); các điều kiện về An ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các phòng chiếu, đồng thời tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh, số lượng phòng chiếu phim, số ghế ngồi, trang thiết bị hiện có, doanh thu, lượt người xem, kiến nghị và đề xuất của cơ sở.

Đoàn  kiểm tra đơn vị việc chấp hành các quy định pháp luật
liên quan đến hoạt động phổ biến phim tại cơ sở

Bên cạnh công tác kiểm tra,  đoàn cũng tiến hành phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục hành chính, quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến biến phim, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính nếu có vi phạm theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7674602
Số người đang truy cập: 46