Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra và phổ biến điều kiện hoạt động thể thao dưới nước, thể thao mạo hiểm trên địa bàn huyện Côn Đảo.
Theo Kết luận số 54/KL-TTr ngày 03/5/2019 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 19/11/2020, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành kiểm tra các hoạt động dịch vụ thể thao dưới nước tại huyện Côn Đảo

Qua kiểm tra để kịp thời rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động theo đúng Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, đồng thời làm cơ sở hướng dẫn Phòng Văn hóa Thông tin về công tác kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn, gồm các nội dung: Việc thực hiện các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, văn bằng, chứng chỉ của nhân viên chuyên môn, công tác y tế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thể thao dưới nước, thể thao mạo hiểm.

Ông Hồ Thành Hưng - chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao
Phổ biến pháp luật về điều kiện hoạt động thể thao mạo hiểm


Bên cạnh đó, Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Văn hóa -Thông tin huyện, Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Côn Đảo triển khai một số nội dung cơ bản về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh thể thao dưới nước, thể thao mạo hiểm trên địa bàn huyện Côn Đảo./.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464534
Số người đang truy cập: 19