Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển
Ngày 16/4/2021, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở hoạt động thể dục thể thao chuyên đề môn Mô tô nước trên biển tại thành phố Vũng Tàu

Tiếp tục thực hiện công văn số 1090/TCTDTT-TDTTQC về việc thanh tra, kiểm tra, rà soát kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn mô tô nước trên biển; đồng thời thực hiện chương trình kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021 theo Quyết định số 499/QĐ-SVHTT ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kiểm tra văn bằng chứng chỉ chuyên môn của người hướng dẫn tập luyện hoặc huấn luyện viên

Qua 07 lượt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao Mô tô nước trên biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 510/QĐ-SVHTT ngày 18/12/2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt nhận thấy: bên cạnh một số cơ sở chấp hành tốt, đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh thể dục thể thao, vẫn còn một số cơ sở chưa nghiêm túc chấp hành như: việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển. Qua đó đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, đồng thời tiến hành phổ biến văn bản pháp luật liên quan đối với môn thể thao Mô tô nước trên biển./.

 

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21471443
Số người đang truy cập: 28