Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở hoạt động thể thao môn bơi, lội
Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-SVHTT ngày 08/12/2021 của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao v/v: Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022. Thanh tra Sở phối hợp Phòng Quản lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ thể thao bơi, lội tại các cơ sở trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Kiểm tra hồ sơ tại cơ sở lưu trú có hồ bơi

Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới; đồng thời để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, chú trọng các hoạt động thể thao dưới nước, dịch vụ bơi, lặn, thể thao mạo hiểm, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho người tham gia tập luyện, thi đấu thể thao, khách du lịch tham gia hoạt động bơi, lội,...

Kiểm tra thực tế hồ bơi tại doanh nghiệp

Qua kiểm tra đối với các đối tượng là cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn, resort,…có trang bị hồ bơi, cho thấy một số cơ sở chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; chưa đảm bảo điều kiện về trang thiết bị vật chất đáp ứng hoạt động tại các hồ bơi như: bảng khuyến cáo, sào cứu hộ, phao cứu sinh,… theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn; văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với nhân viên cứu hộ hồ bơi không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật tại Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Huyền Trang
(Thanh tra Sở)

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24490189
Số người đang truy cập: 18