Hoạt động của Sở VHTT

Ngành Văn hóa, Thể thao Cụm Miền Đông Nam Bộ: Đoàn kết, chia sẽ và kiên trì thực hiện "Mục tiêu kép".
Ngày 26/11/2021, Cụm thi đua khu vực các tỉnh Miền Đông Nam Bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hội nghị Tổng kết năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Kiều Linh - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo 6 đơn vị thành viên Cụm thi đua gồm các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại Hội nghị, các đại biểu, thành viên trong Cụm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cụm Trưởng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Cụm thi đua Đông Nam bộ năm 2021, đưa ra những giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng thời, cũng đã có những phát biểu đánh giá sâu về tác động của dịch COVID-19 lên từng lĩnh vực, từ đó cùng nhau đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, và đưa ra các kịch bản tối ưu bảo đảm an toàn để các lĩnh vực hoạt động động VHTTDL khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Theo đánh giá chung, năm 2021 các thành viên Cụm thi đua khu vực Miền Đông Nam Bộ ngành VHTTDL thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Việc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua đã làm cho ngành VHTTDL gặp nhiều khó khăn do không tổ chức được các sự kiện lớn, các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích phải tạm dừng. Các hoạt động văn hóa đối ngoại, giao lưu hợp tác văn hóa, bảo tàng…gần như đóng băng. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đã bị gián đoạn, kế hoạch liên tục bị thay đổi…điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành đề ra. Tuy nhiên, được sự quan tâm sâu sát và cùng chia sẽ với Lãnh đạo các địa phương, sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Bộ VHTTDL, các thành viên trong cụm cũng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, gia đình tại các địa phương, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt, linh động và kịp thời khắc phục khó khăn để tiếp tục triển khai và hoàn thiện các nhiệm vụ của ngành phù hợp trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL trong toàn Cụm thi đua miền Đông Nam bộ, mặc dù trong năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, nhưng các thành viên trong Cụm cũng đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ông cũng động viên, chia sẽ những khó khăn trong việc tạm hoãn tổ chức các sự kiện, lĩnh vực VHTTDL do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các thành viên trong Cụm cần tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, động viên mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phong trào thi đua của Cụm Đông Nam bộ ngành VHTTDL tiếp tục phát huy và giành nhiều thắng lợi trong thời gian tới, đặc biệt các Sở VHTT, Sở VHTTDL tại các địa phương trong Cụm phải chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Lãnh đạo địa phương đưa ra các phương án tổ chức các sự kiện, hoạt động sau khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát phù hợp với tình hình tại từng địa phương.

Sau buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần chia sẻ, đoàn kết và trách nhiệm, Hội nghị Tổng kết công tác thi Cụm thi đua Miền Đông Nam Bộ kết thúc tốt đẹp, cũng tại Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Cụm đã nhất trí với nhiều nội dung quan trọng: như tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc triển khai các hoạt động của Ngành VHTTDL quản lý, đảm bảo ngày càng thu hút nhu cầu sự thụ hưởng của nhân dân về lĩnh vực VHTTDL, đặc biệt cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiên quyết, kiên trì thực hiện "mục tiêu kép" trong toàn Ngành, xác định: Quản lý nhà nước thông qua các công cụ pháp luật, cơ chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Công tác cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nhiệm vụ then chốt, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn 2021-2025. Việc tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của Ngành là nhiệm vụ quan trọng để cùng nhau xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới tại mỗi địa phương trong Cụm nói riêng, trên cả nước nói chung.

Tuấn Kiệt


Văn Bản Mới

 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...
 • 14/2021/TT-BVHTTDL (06.12.2021)
  THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp...
 • 12 /2021/TT-BVHTTDL (25.11.2021)
  THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23115147
Số người đang truy cập: 7