Hoạt động của Sở VHTT

Phổ biến giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao, gia đình năm 2021
Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3668/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-SVHTT ngày 01/02/2021 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa và thể thao năm 2021 và đạt được một số kết quả tiêu biểu

Treo băng rôn phổ biến pháp luật tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động thông tin lưu động, các đội chiếu bóng của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, cung cấp các tài liệu tuyên truyền như tập gấp, tờ rơi, tranh cổ động…đến các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng phường, xã, thị trấn, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố,…và một số tài liệu giấy học tập trong các lớp tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ. Cụ thể: lắp đặt 05 tấm Pano, 100 băng rôn chuyển đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và 07 phòng Văn hóa - Thông tin cấp Huyện trên địa bàn tỉnh; 900 cờ phướn, trên 100 pa nô tuyên truyền tại các trục đường chính trên thành phố Bà Rịa; thực hiện in bộ bàn ăn tuyên tuyền thông điệp về gia đình để tặng cho các cá nhân, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; Phát hành 20.000 cuốn vở ô ly tuyên truyền phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với nhiều nội dung về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em và tuyên truyền các kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tình hình dịch COVID-19;…

Treo băng rôn phổ biến pháp luật tại Thư viện tỉnh

Công tác phổ biến giáo dục được xây dựng và thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được nắm bắt kịp thời thông tin pháp luật, không ngừng nâng cao hiểu biết pháp luật và nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và tăng cường năng lực trong việc thực thi pháp luật. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, chủ động phòng, chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội./.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...
 • 14/2021/TT-BVHTTDL (06.12.2021)
  THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp...
 • 12 /2021/TT-BVHTTDL (25.11.2021)
  THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23114841
Số người đang truy cập: 11