Hoạt động của Sở VHTT

Quy định mới về từ chối tiếp công dân
Để đảm bảo nguyên tắc Nhà nước của dân, do dân, vì dân cùng với việc tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền công dân và lợi ích hợp pháp khi có dấu hiệu bị xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp. Việc Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp hạn chế được cơ bản những bức xúc đồng thời lắng nghe được nguyện vọng, khó khăn của người dân, góp phần ổn định được tình hình an ninh chính trị, củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy Luật tiếp công dân đã có quy định rõ về việc từ chối tiếp công dân đối với những trường hợp công dân có biểu hiện gây rối, say xỉn, bệnh lý về thần kinh khi đến trụ sở tiếp công dân (khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân) và tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ cũng quy định người tiếp công dân ra thông báo từ chối tiếp công dân đối với các trường hợp này. Tuy nhiên, với Thông tư 04/2021/TT-TTCP ra đời không chỉ cụ thể hóa về quy trình, trình tự thủ tục, các bước trong tiếp công dân, làm cho cán bộ tiếp công dân chấp hành, thực thi công vụ được rõ ràng, không xảy ra những trường hợp tùy tiện trong việc từ chối tiếp công dân.

Theo quy định mới thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân được biết. Riêng với trường hợp Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân (điều 4, chương 1, Thông tư 04/2021/TT-TTCP). Quy định mới này là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật, trường hợp công dân có oan sai thì đều có quyền khiếu nại hay tố cáo, nhưng phải bình tĩnh, trình bày ý kiến với cán bộ tiếp dân theo đúng quy trình, không để các đối tượng quá khích lợi dụng dân chủ để quấy rối, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân nhận thức được trách nhiệm, thái độ của mình khi đến trụ sở cũng như bảo vệ người cán bộ tiếp dân.

Thông tư 04/2021/TT-TTCP cũng có một vài điểm mới như việc xử lý đơn thư của người dân trong trường hợp người dân đến gửi đơn mà không có đủ thời gian hoặc nơi tiếp công dân quá đông thì vẫn có thể nhận đơn và xử lý đơn thư qua đường bưu điện. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc lập thành văn bản các ý kiến chỉ đạo và ấn định thời gian giải quyết theo quy định pháp luật để các cơ quan, đơn vị và tổ chức có trách nhiệm giải quyết phải gửi kết quả giải quyết cho công dân được biết.

Với 12 điều và 4 Chương, Thông tư 04/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021 thay thế cho Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân. Ban hành kèm theo Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về quy trình tiếp công dân là Phụ lục đính kèm với 03 mẫu, biểu phục vụ cho công tác tiếp công dân./.

Hồ Thành Hưng

 


Văn Bản Mới

 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...
 • 14/2021/TT-BVHTTDL (06.12.2021)
  THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp...
 • 12 /2021/TT-BVHTTDL (25.11.2021)
  THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23115260
Số người đang truy cập: 12