Hoạt động của Sở VHTT

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Thực hiện Công văn số 7888/UBND – SNV ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp Phòng.

Sáng ngày 19/11/2021, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức thi tuyển cho thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021. Vị trí thi tuyển là Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, số lượng đăng ký tham gia thi tuyển là 01 thí sinh.

Bà Trần Nguyên Thanh, phó Chánh Văn phòng - thành viên Hội đồng công bố nội dung quy chế thi tuyển 

Việc tổ chức thi tuyển đã được  Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện theo đúng quy trình như: Thông báo công khai rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Sở, xây dựng Kế hoạch thi tuyển và  ban hành quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo quy định.Việc tổ chức thi tuyển đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Tham dự kỳ thi tuyển có các thành viên của Hội đồng thi tuyển Sở; các thành viên Ban giám sát kỳ thi tuyển và  thí sinh tham gia đăng ký dự thi.Tại buổi thi tuyển, các thành viên Hội đồng nghe thí sinh trình bày nội dung bảo vệ đề án và trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, cũng như phong cách lãnh đạo về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn nếu được trúng tuyển và bổ nhiệm vào chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

Thí sinh tham gia thi tuyển thuyết trình nội dung Đề án và
trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng 

Sau khi Kết thúc kỳ, nếu thí sinh tham gia thi tuyển được trúng tuyển, Hội đồng thi tuyển Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan cấp có thẩm quyền để báo cáo và thực hiện bổ nhiệm đúng theo quy định.

Lệ Hằng
Văn phòng Sở VHTT

 


Văn Bản Mới

 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...
 • 14/2021/TT-BVHTTDL (06.12.2021)
  THÔNG TƯ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp...
 • 12 /2021/TT-BVHTTDL (25.11.2021)
  THÔNG Tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 23115281
Số người đang truy cập: 11