Hoạt động của Sở VHTT

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022
Sáng ngày 18/9/2022, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2022.

Nhằm tạo điều kiện, động lực để công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trong ngành Văn hóa và Thể thao.

ông Trần Hoàng Tùng, Trưởng phòng Quản lý TDTT
Trưởng ban coi thi phổi biến các quy định, nội quy của Hội đồng thi đến các thí sinh tham dự thi tuyển

Theo Kế hoạch số 81/KH-SVHTT, ngày 10/ 6/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị sư nghiệp trực thuộc năm 2022. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thi tuyển đối với 05 vị trí:  Phó trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; Giám đốc Bảo tàng tỉnh;  Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh (02 vị trí); Phó Giám đốc Nhà hát tỉnh.

 Phát biểu Lễ khai mạc tại buổi thi tuyển, ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Trưởng ban Giám sát kỳ thi chỉ đạo và đề nghị Hội đồng thi tuyển và các thí sinh tham dự thực hiện đúng nội quy, quy chế của kỳ thi, nghiêm túc tập trung vào các nội dung thi, nhằm đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu thi tuyển lần này nhằm lựa chọn được công chức đủ năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong tình hình mới, bên cạnh đó, việc thi tuyển có sự cạnh tranh, nhằm tạo được động lực để công chức, viên chức trẻ rèn luyện, phấn đấu, hăng hái thi đua, phát huy năng lực.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Trưởng ban Giám sát kỳ thi phát biểu tại lễ khai mạc

Sau lễ khai mạc, các thí sinh tiến hành phần thi viết kiến thức chung với thời gian làm bài 180 phút. Nhìn chung, tâm lý các thí sinh ổn định, tích cực tham gia dự thi.

Kỳ thi được diễn ra công khai, nghiêm túc theo quy định

Tuấn Kiệt


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946136
Số người đang truy cập: 7