Hoạt động của Sở VHTT

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao.
Quý I năm 2019, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, công an tỉnh, các phòng chuyên môn Sở, phòng VH-TT các Huyện, Thị xã, Thành phố, thành lập các Đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra theo chương trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã triển khai tổ chức 52 lượt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh và ban hành 04 Quyết định XPVPHC với tổng số tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh BR-VT là 28.000.000đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 16/TTr-HCTH ngày 19/02/2019 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong quý II năm 2019, đặc biệt phối hợp với công an tỉnh, các phòng chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra các hoạt động văn hóa thể dục thể thao phục vụ Lễ Giỗ tổ Hùng vương (10/3 âm lịch) và Lễ 30/4 - 1/5.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định nhà nước trong hoạt động kinh doanh văn hóa tại cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn tỉnh, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và gia đình với nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận được các quy định của Nhà nước về chế tài đối với hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các sai phạm, nắm bắt các vấn đề nảy sinh trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao tại địa phương và có thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm thực hiện nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, đặc biệt chú trọng một số lĩnh vực sau: Các hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa, lễ hội và các hoạt động dịch vụ thể thao. Thông qua thanh, kiểm tra đã nâng cao vai trò quản lý nhà nước cũng như ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa và thể thao./.

Huyền Trang

 

 


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12523248
Số người đang truy cập: 3