Hoạt động của Sở VHTT

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ ngày 30/4, 1/5.
Thực hiện công văn số 19/TTr-HCTH ngày 15/4/2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Thanh tra Sở làm việc với phòng Văn hóa- Thông tin thị xã Phú Mỹ

Ngày 24/4/2020, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành làm việc với các phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Phú Mỹ, phòng Văn hóa - Thông tin huyện Xuyên Mộc và phòng Văn hóa- Thông tin huyện Châu Đức về nội dung công văn số 19/TTr-HCTH ngày 15/4/2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 3738/UBND-VP ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, lồng ghép vào các công tác chuẩn bị ngày lễ 30 tháng 4 "Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" và ngày lễ 01 tháng 5 "Ngày Quốc tế lao động", với các nội dung chủ yếu sau: thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống dịch covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về cách ly xã hội; Tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường, beer club, phòng trà, rạp chiếu phim, dịch vụ chơi game, internet, các tụ điểm vui chơi, giải trí; Đề nghị các đơn vị bố trí người trực vào các ngày nghỉ lễ, đảm bảo an ninh trật tự.

Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch; đối với các phòng Văn hóa- Thông tin Huyện, Thị xã, Thành phố: kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền cổ động trực quan và hoạt động quảng cáo ngoài trời theo đúng quy định của pháp luật, công tác vệ sinh dọn dẹp cảnh quan di tích tại địa phương.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21107516
Số người đang truy cập: 40