Hoạt động của Sở VHTT

Thẩm định, phê duyệt nội dung, dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày 30/7/2020, tại Imperial hotel & resort Vũng Tàu - công ty Cổ phần Lạc Việt, địa chỉ số 159 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Phòng PA 03 Công an tỉnh tiến hành thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi.

Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về trò chơi điện tử theo thẩm quyền; áp dụng các biện pháp quản lý trong việc kiểm duyệt nội dung và dán tem nhãn đối với toàn bộ máy trò chơi điện tử sản xuất trong nước và nhập khẩu theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 86/2013/NĐ-CP; Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014; Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thẩm định máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Qua thẩm định, nhận thấy: Nội dung, hình ảnh thiết bị phù hợp với các điều kiện theo quy định, hình dáng, kích cỡ, số seri máy, hình ảnh, nội dung, chương trình cài đặt đúng với hồ sơ Công ty Cổ phần Lạc Việt đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo văn bản số 2370/BVHTTDL-KHTC ngày 25/6/2020. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành dán tem nhãn kiểm soát đối với máy Baccarat dành cho nhiều người chơi hiệu Interblock và phụ kiện đồng bộ đi kèm. Bên cạnh đó, đoàn làm việc đề nghị đơn vị chấp hành đúng các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình kinh doanh hoạt động như việc xây dựng Quy chế quản lý nội bộ và thể lệ trò chơi, việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...
 • 90/2020/NĐ-CP (13.08.2020)
  V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 15350503
Số người đang truy cập: 32