Hoạt động của Sở VHTT

Thực hiện công tác tuyên truyền trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm năm 2021
Thực hiện công văn số 139/UBND.BCĐ ngày 09/12/2020 của BCĐ 138 UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã ban hành kế hoạch số 127/KH-SVHTT ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong lĩnh vực văn hóa và thể thao năm 2021.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động thông tin lưu động, các đội chiếu bóng của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, cung cấp các tài liệu tuyên truyền như tập gấp, tờ rơi, tranh cổ động…đến các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng phường, xã, thị trấn, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố,…và một số tài liệu giấy học tập trong các lớp tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, cụ thể: Biên soạn maket và tiến hành in ấn 100 tờ áp phích giấy couche, kích thước 60cm x 84cm, in 4 màu 01 mặt, với nội dung "Cảnh giác trước cạm bẫy của kẻ buôn người" chuyển đến các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra chuyên ngành: Công tác kiểm tra hoạt động văn hóa và thể thao được Thanh tra Sở duy trì thường xuyên, phối hợp với Công an tỉnh (PA83, PC64) kiểm tra vào các "Đợt cao điểm phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội" tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý đối với các cơ sở vi phạm, góp phần giữ vững trật tự và ổn định các hoạt động dịch vụ văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, lễ hội, không để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng./.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21471468
Số người đang truy cập: 22