Hoạt động của Sở VHTT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2017
Chiều ngày 02/02/2018, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Buổi Tổng kết có sự tham dự đầy đủ Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng, phó các phòng chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen cao trong năm 2017.

Tại buổi Tổng kết, các đại biểu cùng đánh giá kết quả đạt được, đồng thời cũng xác định các hạn chế, tồn tại  trong năm 2017. Các đại biểu đã tập trung phát biểu đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác Văn hóa – Thể thao và Gia đình trong năm 2018

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở VHTT chủ trì Hội nghị

Năm 2018, tòan Ngành tập trung thực hiện mục tiêu: Kiện tòan bộ máy tổ chức theo hứong tinh gọn, hiệu quả. Phát triển văn hóa và con người tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng toàn diện, hướng đến "chân - thiện - mỹ", thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển sâu rộng thể dục thể thao quần chúng để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, TDTT của của vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ô.Nguyễn Đình Trung - GĐ Sở VHTT trao tặng Cờ thi đua của Bộ VHTTDL
cho Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Bà Rịa

Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Cờ thi đua của Bộ VHTTDL cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bà Rịa; Bằng khen Bộ VHTTDL cho 05 tập thể (Thị trấn Long Hải – H. Long Điền, Xã Kim Long – H.Châu Đức, P.XDNSVH&GĐ – Sở VHTT, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor) và 02 cá nhân(Ông Trịnh Đình Thân – PGĐ Sở VHTT và ông Đặng Văn Cường –GĐ TT.HL&TĐ TDTT); 

Trao tặng bằng khen của BỘ VHTTDL cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Ô. Trịnh Đình Thân - PGĐ Sở VHTT trao tặng Bằng khen Bộ VHTTDL cho các các nhân có thành tích
trong công tác năm 2017

UBND tỉnh công nhận 05 tập thể lao động xuất sắc ( P.QLVH&DSVH – Sở VHTT, Trung tâm HL&TĐ TDTT, Trung tâm Văn hóa, BQL Di tích Côn Đảo, Thư viện tỉnh); trao Bằng khen UBND tỉnh cho 03 tập thể (Sở VHTT, P.QLVH&DSVH, Thư viện tỉnh) và 12 cá nhân. 

Ô. Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở VHTT trao tặng bằng khen tập thể Ủy ban tỉnh cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Tinh, ảnh: Anh Thy


Văn Bản Mới

 • 2256/QĐ-SVHTT (22.08.2018)
  Quyết định Quy định mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động...
 • 23/2018/QĐ-UBND (14.08.2018)
  Quyết định Quy định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp...
 • 18/2018/QĐ-UBND (15.06.2018)
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di...
 • 09/2018/QĐ-UBND (17.04.2018)
  Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận,xử lý phản ánh, kiến nghị của...
 • 08/2018/QĐ-UBND (17.04.2018)
  Quyết định ban hành QUy chế phối hợp, công bố, công khai, rà soát...

Thư viện Video

Thời sự (Trích xuất từ BRT)

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số liệu thống kê

Phổ biến pháp luật

 

Góp ý - Hiến kế

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2521056
Số người đang truy cập: 51