Hoạt động của Sở VHTT

Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Chiều ngày 26/9/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật Tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng Trưởng, phó các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Dũng nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh hiện nay. Do vậy việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cùng văn bản hướng dẫn thi hành là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, qua đó kịp thời ngăn chặn và hạn chế các hành vi vi phạm về tham nhũng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh

Ông Hồ Thành Hưng – Chánh Thanh tra Sở VHTT báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Hồ Thành Hưng, Chánh Thanh tra Sở báo cáo những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và phân tích những điểm mới của Luật so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012), lồng ghép với những quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật để tập trung làm rõ hơn các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc xây dựng chế độ định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai, xác minh và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra, giám sát; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự Hội nghị

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2019 với 10 chương và 96 điều. Đây là một trong những Luật quan trọng có tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như đời sống xã hội. Thông qua Hội nghị này cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao có dịp nắm bắt và hiểu rõ thêm những quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, từ đó kịp thời điều chỉnh các hành vi, việc làm cho phù hợp, góp phần cùng các cấp, các ngành nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi tham nhũng

                                                                            Lều Út
                                                                             (Thanh tra Sở)

 


Văn Bản Mới

 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...
 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 3100/QĐ-UBND (15.11.2019)
  Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT...
 • 3101/QĐ-UBND (15.11.2019)
  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VHTT thuộc thẩm...
 • 3102/QĐ-UBND (15.11.2019)
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC mới ban hành lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 11188522
Số người đang truy cập: 43