Hoạt động của Sở VHTT

Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” - Bộ VHTTDL đã hoàn thành tốt công tác năm 2021 và tiếp tục nổ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Sáng 6/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, các lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo đơn vị trực thuộc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại biểu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Năm 2021 cũng là năm đại dịch COVID-19 kéo dài sang năm thứ hai và tiếp tục diễn biến phức tạp với đợt bùng phát lần thứ tư trên quy mô toàn cầu, Ngành văn hóa, thể thao và du bị tác động trực tiếp, toàn diện, chịu thiệt hại nặng nề trong tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các địa bàn hoạt động. Với tinh thần "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã nỗ lực, sáng tạo, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra cho năm 2021.

Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại (ảnh internet)

Trong công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, "Nghệ thuật Xòe Thái" được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản thế giới; Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử và Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê được đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới; phê duyệt 05 Quy hoạch và 08 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt,…. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đã ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"; Đề án "Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030."

Đ/c Huỳnh Đức Dũng - PGĐ Sở VHTT và Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng - PGĐ Sở VHTT
dự Hội nghị  tại điểm cầu tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Trong lĩnh vực thư viện, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐTTg ngày 11/02/2021 phê duyệt Chương trình "Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện. Trong lĩnh vực điện ảnh, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (phần về điện ảnh). Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Chỉ đạo, tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật "Niềm tin và Khát vọng" chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ban hành 02 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế kỹ thuật trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Xây dựng Ðề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung ương; "Nâng cao năng lực sáng tác và lý luận phê bình văn học nghệ thuật giai đoạn 2020- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Tổ chức nhiều hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh lớn. Phối hợp thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan), đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan. Thực hiện Đề án tăng cường năng lực, quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trong quản lý nhà nước về gia đình: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới và Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, có bước tiến bộ rõ nét. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được triển khai gắn với các phong trào thi đua lớn của cả nước. Hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống dịch bệnh với chủ đề "Cả nhà tập ngay, đánh bay COVID". Năm 2021, Thể thao thành tích cao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 38 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 14 huy chương đồng (trong đó có 05 HCV, 08 HCB, 05HCĐ thế giới, 05HCV, 01HCB, 03HCĐ châu Á và 28HCV, 6HCB, 6HCĐ giải quốc tế mở rộng). Toàn Ngành tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Olympic, Paralympic Tokyo, SEA Games 31 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới; tổ chức và tham dự các giải thể thao trong và ngoài nước đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Về lĩnh vực du lịch Năm 2021, do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11/2021. Tăng cường Công tác xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch: Trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Chính phủ Nghị định về các mô hình phát triển du lịch. Ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 Tập trung triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; đặc biệt Chương trình kích cầu du lịch nội địa "Việt Nam: Đi để yêu!" được đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần tái cơ cấu thị trường du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà ngành VHTTDL đã đạt được trong năm qua. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Ngành đã có những thay đổi mạnh mẽ, làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, được xem là địa hội lần thứ 3 kể từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 24-11-1946. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chủ trì tổ chức triển lãm quốc tế tại EXPO 2021 và tạo được tiếng vang, qua đó góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL cần khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ phù hợp với tình hình hiện nay. Đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực của ngành như "về số hóa di sản văn hóa gắn với từng hiện vật, bảo vật quốc gia, mỗi một hiện vật là một câu chuyện, thuyết minh bằng nhiều thứ tiếng, số hóa các sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch,…" Vấn đề về thể thao cần tập trung chuẩn bị tổ chức Sea game 31 chu đáo, hiệu quả, chất lượng, tránh việc chạy đua theo số lượng huy chương. Về du lịch phải triển khai thực hiện khẩn trương, chắc chắn phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã chi phối khá đậm nét các giá trị con người, giá trị xã hội và giá trị quốc gia - dân tộc qua các chỉ số kinh tế. Nhưng tác động của đại dịch Covid - 19 đã đặt ra những vấn đề đáng lưu ý về các giá trị xã hội là hình thành những giá trị sống, lối sống lành mạnh, nhân văn, hài hòa xã hội với tự nhiên, ý thức cộng đồng, kỷ cương và trách nhiệm xã hội được đề cao. Ngành Văn hóa và Thể thao kế thừa truyền thống tốt đẹp, những thành tựu đạt được trong năm qua, cần phải làm thực hiện nhiệm vụ lan tỏa giá trị tốt đẹp, tinh thần yêu nước với những công việc cụ thể, chi tiết trong cái chung của văn hóa, quyết liệt, kiên trì, quảng bá thông điệp văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Lưu Hạnh

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24206851
Số người đang truy cập: 14