Đảng - Đoàn thể

Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đó là nội dung của Hội nghị chuyên đề sáng ngày 28/02/2020 do Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTT; các đồng chí đảng ủy viên, Ban chấp hành các Chi bộ đơn vị trực thuộc, trưởng, phó các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động ngành Văn hóa và Thể thao

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí chí Huỳnh Đức Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTT  thông báo tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao  nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời thông báo cho toàn thể hội nghị biết tình hình hoạt động của ngành VHTT trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải kiên định các mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nhấn mạnh năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là rất cần thiết, đề nghị các Chi bộ phải khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động, các đảng viên, CBCCVC và người lao động toàn ngành phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu, liên hệ thực tiễn trong công tác và sinh hoạt để cam kết rèn luyện, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngành VHTT thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Đ/c Huỳnh Đức Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTT phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đảng viên, CBCCVC và người lao động ngành VHTT được nghe báo cáo viên Nguyễn Quang Phi, Tổng thư ký Hội Khoa học – Lịch sử tỉnh giới thiệu các nội dung cơ bản về lý luận, thực tiễn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; những nguyên tắc về đại đoàn kết toàn dân tộc; phương pháp phát huy sức mạng đại đoàn kết toàn dân tộc; những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng chí khẳng định: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc buổi học tập chuyên đề năm 2020, các cấp ủy sẽ chỉ đạo mỗi đảng viên, CBCCVC trong toàn ngành chọn một số nội dung cụ thể, liên hệ bản thân, để viết bài thu hoạch nhằm đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, xây dựng và đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm trong 2020./.

Ngô Loan


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27348314
Số người đang truy cập: 334