Đảng - Đoàn thể

Triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2019
Chiều 01-3-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ngành VHTT

Hội nghị nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng và phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Sang – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở VHTT, đồng chí Lương Thanh Tuyến - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn - Đảng ủy viên, Phó phụ trách Đoàn Ca múa nhạc tỉnh cùng các đồng chí Chi ủy viên, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức và người lao động của Ngành VHTT.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên và người lao động đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Quang Phi, Tổng thư ký Hội Khoa học – Lịch sử tỉnh giới thiệu các thông tin cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Nguyễn Quang Phi giới thiệu các quan điểm cơ bản của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 tại Hội nghị

Sau khi học tập chuyên đề năm 2019, các cấp ủy sẽ chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên chọn một số nội dung cụ thể, liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (nếu là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), xây dựng và đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên cuối năm theo quy định.

 

Tin, ảnh: Ngô Loan

 

 

 

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27343710
Số người đang truy cập: 312