Thư viện

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa X và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cũng có vai trò rất quan trọng.

Mục tiêu của sinh hoạt chuyên đề là phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể bàn về một nội dung, một công việc cụ thể đang là vấn đề Chi bộ quan tâm; giúp cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ nắm vững, hiểu sâu từ đó đề ra giải pháp và triển khai thực hiện; là dịp để quần chúng tiếp cận, học tập và nhận thức về Đảng, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó, Chi ủy có điều kiện nắm bắt tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Xuất phát từ những mục đích nêu trên, trong năm 2018, những buổi sinh hoạt chuyên đề: "Bác Hồ - Một tình yêu bao la", "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kiện toàn, cơ cấu lại các phòng chuyên môn thuộc đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh BR-VT"… của Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT đã được các cấp ủy Đảng đánh giá cao. Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, sáng ngày 28/02/2019, Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Đảng và mùa xuân đất nước": Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/03/1959 - 03/03/2019). Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, có sự tham gia của Chi ủy, Ban Giám đốc, đảng viên, cùng toàn thể viên chức trong đơn vị. 

Mở đầu buổi sinh hoạt là chương trình văn nghệ chào mừng đầy ấn tượng của Chi đoàn Thanh niên Thư viện tỉnh BR-VT với những bài hát ca ngợi về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ do Chi đoàn Thư viện tỉnh trình bày

Chuyên đề sinh hoạt "Đảng và mùa xuân đất nước" với những nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành cùng những đóng góp của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm qua. Thông qua những nội dung này, mỗi đảng viên và quần chúng tham dự sinh hoạt đã có cái nhìn tổng quan nhất về những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam, về những cống hiến của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức nhìn nhận, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc phục vụ Nhân dân và tôn trọng Nhân dân. Với hình thức tổ chức Hái hoa dân chủ, trả lời câu hỏi và trả lời đúng được mhận một phần quà bất ngờ, câu hỏi khó có quyền trợ giúp và có những câu hỏi phụ khác, xen kẽ trong chương trình là những tiết mục văn nghệ, tạo thêm không khí sinh động, vui tươi.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Chương trình sinh hoạt kết thúc trong niềm hân hoan, tình đoàn kết trong toàn đơn vị; thắp lên ngọn lửa nhiệt tình của cán bộ, viên chức, đảng viên. Đây là chuyên đề sinh hoạt đầu tiên trong năm 2019 của Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT, hứa hẹn nhiều thành công trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kim Yến
Phòng Thông tin - Thư viện tỉnh BR-VT

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27354239
Số người đang truy cập: 414