Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Người
chủ trì

Thành phần
mời  họp

Đơn vị
chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
05/02/2018

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CBCC

BQL TTHC

TTHN

 

08h30

Họp Giao ban

Đ/c Trung

BGĐ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn

 

Phòng họp

 

10h30

Họp Chi ủy

Đ/c Sang

Chi ủy viên

 

Phòng họp

 

Thứ Ba
06/02/2018

08h30

Công bố Quyết định kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ

 

Đ/c Trung, VP Sở,

Đoàn thanh tra

 

Phòng họp

 

08h30

Dự Khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất - 2018

 

Đ/c Sang

 

Thư viện

Vũng Tàu

VP bố trí xe

08h30

Kiểm tra việc thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng năm 2018.

 

Thanh tra

 

Bảo tàng tỉnh

 

14h30

Kiểm tra hoạt động chiếu phim tại các rạp, cụm rạp theo suất chiếu.

 

Thanh tra

 

TT.PHP&CB

 

Thứ Tư
07/02/2018

08h00

Thẩm định Karaoke

 

Tổ thẩm định

 

H.Châu Đức

VP bố trí xe

08h30

Họp phân giao dự toán không thường xuyên năm 2018 sự nghiệp văn hoá và thể thao

Đ/c Trung

  LĐ các phòng chuyên môn;
Thủ trưỏng và Kế toán
các Đơn vị sự nghiệp

P.KHTC

Hội trường

 

08h30

Dự họp nội dung Thiết lập và bố trí góc Padang tại tỉnh BR-VT

 

P.QLVH&DSVH

 

Sở Du lịch

 

14h30

Kiểm tra một số hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa.

 

Thanh tra; P.QLVH&DSVH

 

Siêu thị
Lotte Mart - VT

 

14h30

Họp Chi bộ

Đ/c Sang

Toàn thể Đảng viên

 

Hội trường

 

 

Thứ Năm
08/02/2018

 

08h30

Họp BCH Đảng ủy

Đ/c Trung

Thành viên BCH

 

Phòng họp

 

08h30

Kiểm tra việc thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng

 

Thanh tra

 

P.VHTT
H.Tân Thành.

VP bố trí xe

14h30

Kiểm tra hoạt động tuyên truyền và hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo lịch.

 

 

 

Đoàn CMN;
TTVH tỉnh

Thứ Sáu
09/02/2018

 

08h30

Kiểm tra việc thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng

 

Thanh tra

 

H.Xuyên Mộc,
H.Châu Đứ
c

VP bố trí xe
(Cả ngày)

08h30

Họp BTC Khai hội Văn hóa – Du lịch năm 2018

Đ/c Trung

Thành viên BTC

 

Phòng họp

 

09h00

Họp mặt các HLV, VĐV tỉnh

Đ/c Sang

Theo Thư mời

 

Hội trường

 

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhttdl.baria-vungtau.gov.vn

                                     - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG