Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

05/7/2021

08h30

Họp TTr UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo Chương trình, Đề án giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026

PGĐ Hồng

 

 

UBT(301)

 

14h00

Làm việc rà soát công tác chuẩn bị 30 năm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh

GĐ Trung
PGĐ Hồng

P.QLVH&DSVN;
TT.VH-NT,Đoàn CMN,
Thư viện tỉnh

P.QLVH&DSVH

Phòng họp
(tầng 4

 

Thứ ba

06/7/2021

08h30

Họp nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án TTTTC giai đoạn 2021-2026 và Quy chế quản lý, sử dụng HLV, VĐV Tỉnh;

GĐ Trung

PGĐ Dũng

P.QLTDTT
TT.HL&TĐ TDTT
P.KH-TC

 

Phòng họp
(tầng 4

 

14h00

Họp giao ban cơ quan

BGĐ

Toàn thể công chức
cơ quan

 

Hội trường Sở
(tầng 3 )

 

 

Thứ tư

07/7/2021

08h30

Làm việc với Thanh tra Sở về một số nội dung
+ Số tiền nợ giải Cờ vua thế giới
+ Thông báo kết luận Thanh tra số 2776
+ Quán cà phê Bạch Dinh

BGĐ

Thanh tra; P.KH-TC,
VP sở

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

Thứ năm

08/7/2021

08h30

Họp giao ban xây dựng cơ bản

GĐ Trung

P.KH-TC, Bảo tàng tỉnh; các Đơn vị có liên quan

 

Phòng họp
Tàng 4

 

Thứ sáu

09/7/2021

08h00

Họp TTrUBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh:

  • Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính; (ND 1)

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                                                                     Phạm Vũ Anh Thy