Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/9/2023 đến ngày 16/9/2023)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

11/9/2023

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CBCC

 

TTHC

 

08h00

Dự Hội thảo khoa học "Di tích Khảo cổ học Vòng thành đá trắng"

GĐ Trung

Theo thư mời

Bảo tàng tỉnh;
P.QLVH&DSVH

Bảo tàng tỉnh

 

14h00

Kiểm tra công tác trang trí Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi khu vực phía Nam

PGĐ Lợi

P.QLVH&DSVH

P.QLVH&DSVH;
TTVH tỉnh

TT.VH tỉnh

 

Thứ Ba

12/9/2023

08h30

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi "Thuyết minh viên giỏi" tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2023

GĐ Trung

Theo thư mời

P. QLVH&DSVH

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

08h00

Dự Lễ khai mạc Hội thi nghiệp vụ Lễ tân khách sạn giỏi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

VP Sở

 

KS Palace
TP.Vũng Tàu

 

14h30

Làm việc với UBND TP.Vũng Tàu về công tác chuẩn bị Lễ công bố Quyết định đưa Lễ hội  Nghinh Ông vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH;
Theo TM

 

Hội trường Sở
(tầng 3)

 

15h30

Báo cáo Chương trình tham gia Liên hoan Tiếng hát NCT khu vực phía Nam

PGĐ Lợi

P.QLVH&DSVH;
TTVH tỉnh; Nhà hát tỉnh

TTVH tỉnh

TTVH tỉnh

 

Thứ Tư

13/9/2023

08h00

Dự họp Tập thể UBND tỉnh:
1. Quy định tách thửa, hợp thửa đất;
2. Quy đinh tách dự án độc lập;
3. Các Đồ án quy hoạch (Thị trấn đất Đỏ, …)

GĐ Trung

 

 

UBT (301)

 

08h30

Họp BTC Hội thao Người cao tuổi năm 2023

PGĐ Dũng

Thành viên BTC;
Theo TM

TT.HL&TĐ TDTT

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

09h30

Làm việc với Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh về:

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị Đề án TTTTC năm 2023.

- Kinh phí ký họp đồng tư vấn, sát hạch tuyển chọn VĐV năm 2024.

PGĐ Dũng

P. QLTDTT
TT.HL&TĐ TDTT;
P. KHTC sở

TT.HL&TĐ TDTT

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

09h30-17h30

Tham gia các hoạt động đón tiếp, tiếp cận sân khấu, sắp xếp chỗ ngồi, phục vụ Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Nam

PGĐ Lợi

P. QLVH&DSVH;
TT.VH tỉnh;
Tổ lễ tân, phục vụ

P. QLVH&DSVH;
TT.VH tỉnh

TTVH tỉnh

 

14h00

Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án TTTTC năm 2024 (tập huấn, thi đấu, chỉ tiêu…..)

PGĐ Dũng

P.QLTDTT;
TT.HL&TĐ TDTT

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

14h00

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở làm việc với Bảo tàng tỉnh

 

Thành viên UBKT

 

Bảo tàng tỉnh

 

20h00

Dự Khai mạc Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Nam năm 2023

PGĐ Lợi

P.QLVH&DSVH;
Theo TM

P.QLVH&DSVH

TT.VH tỉnh

 

Thứ Năm

14/9/2023

08h00

Làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về đăng cai tổ chức các môn trong Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

PGĐ Dũng

P.QLTDTT;
TT.HL&TĐTDTT

TT.HL&TĐTDTT

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

14h00

Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế - dự toán dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo

GĐ Trung

P.KHTC;
Các đơn vị liên quan

 

Hội trường Sở
(tầng 3)

 

19h30

Bế mạc Liên hoan tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Nam

PGĐ Lợi

P. QLVH&DSVH;
TTVH tỉnh;
Tổ lễ tân, phục vụ

P.QLVH&DSVH;
TT.VH tỉnh

TT.VH tỉnh

 

Thứ Sáu

159/2023

07h30

Dự ĐH đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, NK 2023-2028

PGĐ Dũng

 

 

TTHN

 

08h30

Trao đổi và thống nhất nội dung về mua sắm trang thiết bị chuyên dùng công nghệ thông tin của Sở Văn hoá và Thể thao; về triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030.

 

P.KHTC

 

Sở TTTT

 

14h30

Nghe báo cáo hoạt động của đội tuyển Cờ tướng, đội tuyển Bóng chuyền bãi biển và đội tuyển Cầu lông

PGĐ Dũng

P.QLTDTT;
TT.HL&TĐ TDTT

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

Thứ Bảy

16/9/2023

19h00

Giám sát thi đấu MMA tại Grand Hồ Tràm

 

Thanh tra Sở

 

Hồ Tràm

 

 

Ghi chú:  - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

              - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                  CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                           (đã ký)

                                                                           Phạm Vũ Anh Thy