Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

12/7/2021

08h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (cả ngày)

GĐ Trung

 

 

TTHN
(HT A)

 

14h00

Nghe báo cáo Đề án phát triển thể thao thành tích cao, giai đoạn 2021 - 2026

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.QL TDTT
TT.HL&TĐ TDTT

 

Phòng
Giám đốc

 

Thứ ba

13/7/2021

08h30

Họp thống nhất nội dung tài liệu, số liệu cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lập quy hoạch tỉnh và các nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch ngành VH-TT

BGĐ

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Hội trường
(tầng 3)

 

14h00

Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 46-QĐ/TU 6 tháng đầu năm 2021

PGĐ Hồng

 

 

UBT (301)

 

Thứ tư

14/7/2021

08h00

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

GĐ Trung

 

P.QLVH&DSVH

VPTU

 

Thứ năm

15/7/2021

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

16/7/2021

08h30

Dự họp các nội dung thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Hai – HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PGĐ Dũng

 

P.QLTDTT

(501 HĐND)

 

09h30

Làm việc với Sở Du lịch:

1. Nghe báo cáo Kế hoạch xây dựng và phục hồi thương hiệu, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh trước đây;

2. Chương trình phát triển sản phẩm du lịch tỉnh đến năm 2025;

3. Đề xuất các điểm trạm dừng, điểm bán hàng phục vụ du khách

PGĐ Hồng

 

 

UBT (302)

 

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                                                        Phạm Vũ Anh Thy